Vaizdai ir veidai

  • Galerija »
  • 2015.10.31. Kada pasensta kaimų trobos? Kai žmonės jas apleidžia. Onutė Matulevičiūtė – Žydelienė sugrįžo į Šlaitą po ilgo gydymo, ir vėl nušvito sodyba gėlėmis.