Vaizdai ir veidai

  • Galerija »
  • 2016.02.27. Leiskit į gimtinę, leiskit pas namus!.. Teofilė Lisauskaitė-Matukienė (89) žiemą praleido brolio sodyboje, o šiandien trūks plyš kraustysis į Mantinionis. Jei nebus kas paveža – eis viena per miškus stačiai, nes reikia pavasario darbus dirbti.