Vaizdai ir veidai

  • Galerija »
  • 2016.10.29. Kai visi kaimynai iš kolūkio persirašė į bendrovę, Vytautas Vaičaitis nedvejodamas atsiskyrė ūkininkauti savarankiškai ir susikraustė į Dargužių vienkiemį. Praėjo dvidešimt metų, susitinkame vėl.