Vaizdai ir veidai

  • Galerija »
  • 2017.07.22. Žemaitiškas kerštas: trobą per pusę, rąstus į pečių! Tačiau paauglė iš biedniokų šeimos atsilaikė prieš bagotą vyro giminę ir dabar Burnių kaime gyvena kaip pasakų namelyje – laisva, išdidi ir nepriklausoma. Teisinga Bronės Dargevičienės (69) istorija.