Vaizdai ir veidai

  • Galerija »
  • 2018.01.27. Šuns Meškio gaudymas Šiluose ir kiti nutikimai Stasės bei Rimanto Krištaponių (74) sodyboje.